Yerli Üretimde Endüstri

Dünya, endüstri çağında 4. sanayi devrimine girmiştir. Bu devrim ‘Endüstri 4.0′ olarak adlandırılmaktadır. Akıllı üretim çağı da denen bu dönemde dijital teknolojilerin yoğun olarak kullanıldığı, yapay zekanın önem kazandığı bir dönemdir.

Dünya Endüstride Gelinen Nokta

Son birkaç yıl içinde dünya gündeminde tartışılan konuların başında yapay zeka gelmektedir. Yapay zeka ile birlikte akıllı robotların hayatımızın içinde yerini alacağı öngörülmektedir. Üretim ve hizmet sektöründe insanların yerini alacak bu devrimin en büyük etkisi endüstride görülecektir. Endüstride kullanılacak akıllı teknolojiler insanların yapmakta zorlandığı, tehlikeli işlerde en az hata ve en yüksek verimlilikle çalışacak ve böylece olası risklerin önüne geçilmiş olacaktır.Yerli Üretimde Endüstri

Türkiye’nin Endüstride Geldiği Nokta

Türkiye ikinci ve üçüncü endüstri çağını geriden takip olmasına rağmen bahsi geçen dördüncü çağa her sektörde olamasa da girmiş bulunmaktadır. İlaç, savunma, otomotiv ve havacılık vb. sektörlerde akıllı üretim teknolojileri kullanılmaktadır. Özellikle savunma ve havacılık sektörlerinde patentleri ülkemize ait yeni akıllı teknolojilerin üretimlerinin yapıldığını görmekteyiz. TUSİAD gibi birçok dernekler, TTGV gibi birçok vakıf endüstride yeni nesil teknolojilerinin geliştirilmesi için faaliyetler sürdürmektedir.

Türkiye’de endüstriyel üretim 2016 yılının 3. çeyreğine kadar büyüme yönlü gelişme göstermiştir. Ancak bu dönemde yaşanan siyasi çalkantılar bu büyümeyi baltalamış, yerli üretim yüzde 1.8 oranında gerilemiştir. 2017 yılının ilk çeyreğinden itibaren yerli endüstriyel üretim kendini toparlamış ve son çeyrekte yüzde 15.8 oranında büyüme göstermiştir.