İnşaat Nedir ?

İnşaat terimi Arapça bir kelimedir ve kelimenin kökü inşaa kelimesidir. İnşaat insanlığın ilk ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için barınma sorunlarını karşılamalarından bu yana insanoğlu için durmayan ve gelecekte de durma gibi bir gidişatı olmayan sektördür. İnşaat, insanların endüstriyel ihtiyacı ya da barınma ihtiyacına göre değişik amaç ve gereksinimlere göre yapılır. Her kültürün ve her kavimin ve hatta her zaman diliminin kendine has bir mimari dili vardır. Bu mimari dil inşaat alanında da kendini şartlara bağlı inşaat ve yapı çeşitleri olarak göstermektedir.

 İNŞAAT ÇEŞİTLERİ

Genel olarak 5 çeşit inşaat çeşidi vardır. Bunlar;

  1. a) Lüks İnşaat
  2. b) 1. Sınıf İnşaat
  3. c) 2. Sınıf İnşaat
  4. d) 3. Sınıf İnşaat
  5. e) Basit İnşaat

diye sıralanırlar.

İnşaat Nedir ?İnşaatlar da genellikle yüklenici firma veya müteahhit proje tasarım ve denetim alanlarında mimar ve mühendisler, şantiye yönetimi ve işçi dağılımında şantiye şefleri, işçilik alanında ve iş ilerlemesinden sorumlu ustabaşları ve inşaat ustalarının malzeme ve kaba ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıraklar ya da halk tabirinde ameleler çalışmaktadır. İşleyiş ve düzenden mimar ve mühendisler sorumlu olmak üzere şantiye ve işçiler arası düzenlemede genel olarak şantiye şefleri sorumludur. Ayrıca yüklenici firma veya müteahhit ise iş güvenliğinden sorumludur.

İnşaat sektörü ülkemizde ve dünyada yaşam koşulları ve ekonomik göstergelere bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu değişim iklim ve coğrafi koşullara göre de olabilir. Örneğin ılıman iklime sahip bir bölgede ahşap, ince ve hafif malzemelerden inşaat yapılabilirken, sert ve karasal bir iklim bölgesinde bu tip inşaatlar pek tercih edilmez. Buna benzer olarak inşaat değişimleri bölgenin sismik haritasına göre de olabilir. İnşaat, geçmişten günümüze hala aynı önemle, zamanın ve koşulların değişimine göre kendini yenileyerek ve geliştirerek insanlığın olduğu her yerde olacaktır.