Spor Anlayışı Nasıl Başlatılmalıdır ?

Spor Anlayışı Nasıl Başlatılmalıdır ?

Spor, insanlığın var olmasından bu yana çeşitli şekil ve dallarıyla toplumun ayrılmaz bir parçası haline geldiği söylenmektedir. İnsanlık ailesinin şaşmaz gelenek ve göreneklerinden olduğu söylenmektedir. Bu “gelenek- görenekler çok geliştiği söylenebilir.

Toplumda spor anlayışı nasıl olmalıdır ve spor anlayışı nasıl başlatılmalıdır?

Sporun zaman ve zemine, toplumların özgün durumuna göre şekil aldığı söylenmektedir. Çoğu spor dalı günümüzde amatörlükten çıkıp, profesyonelce yapılmaktadır. Amatörce de yapılsa, profesyonelce de yapılsa da, sporun heyecanı ve coşkusu her zaman ulaşılmaz bir zirvede olmaktadır. Sporun tüm dallarıyla küreselleşmesi günümüz insanlığı için muazzam bir fırsat olabilir. Kültürel alışverişin çokça yaygınlaşmasına katkı sağlayacağı gibi, küresel şiddet yerine küresel barışın sağlanmasında inanılmaz bir katkısı olabilir. Sporun insan ruhu, fiziği ve toplumsal kaynaşmada olumlu rol oynamasının yolu; bilinçli eğitimden geçtiği söylenmektedir.

Küçük yaşlardan başlayarak, matematik gibi, sosyal bilimler gibi, spor eğitimi de her alanda verilmesi gerektiği söylenir.

Her insan mutlaka bir spor dalıyla uğraşabilme olanak ve imkânlara sahip olabilmelidir. Spor ve onun eğitimi Spor Anlayışı Nasıl Başlatılmalıdır ?kesinlikle şiddetten uzak, barış ve centilmenliği teşvik edici olmalıdır. Milliyetçilik, cinsiyetçilik ve küfürbazlık değil; adına yakışır şekilde barış, kardeşlik ve estetiğin damga vurduğu o muazzam olimpiyatlar ve karşılaşmaları ütopya olmaktan çıkarıp, insanların yaşamının bir parçası yapmanın yolu eğitimi zorunlu kılınmalı. Sporu da sadece salonlarda değil, herkesin ulaşabileceği yerde ve çoklukta yapılabilmeli. Bir toplumda eğitim yuvaları, sağlık merkezleri, ibadethaneler nasıl herkese açıksa, aynı şekilde spor merkezlerini de herkese açık olması gerektiği söylenmektedir. Yanında, eğitim ve imkânları da ücretsiz olabilir ya da herkesin hizmet alabileceği minimumda tutulabilir

 Spor ataların kültürüdür anlayışı nedir?

Spor, elit bir kesimin haz aldığı arenalardaki müsabaka değil, atalarımızın binlerce yıllık birikimlerinden süzülüp bize gelen, bizlerden de sonraki kuşaklara süzülecek bedeni, kültürel bir miras ve aynı zamanda korunması gereken bir emanet olarak görülmektedir. Buna sahip çıkmalı, geliştirmeli, yaygınlaştırmalı ve büyütmelidir. Bunun yolu da bilinçli eğitimden geçmektedir.