Ekonomik Şiddet Evlilikleri Bitiriyor

Ekonomi, para ve ihtiyaç ikilisi günümüzün en büyük problemlerinden birini oluşturuyor. Bireyin yaşamını devam ettirebilmesine temel ihtiyaçların karşılanması, bireyin yaşamını istediği gibi devam ettirebilmesine bir anlamda refah düzeyi adını veriyoruz.İnsanların yaptıkları iş, sahip oldukları statü onların bütün yaşamını ve kimliğini kaplıyor. Ailemizde, sosyal çevremizde bu kimliğimizle var olabiliyoruz. Bundan dolayı meslek seçimi ve beraberinde getirdiği olanaklar ya da olanaksızlıklar büyük önem taşıyor.

Birey ekonomik özgürlüğünü kazandıktan sonra bir aile kurma ve üreme ihtiyacı duyar. Ekonomik özgürlük dediğimiz olgu, bireyin hayatını birleştirdiği kişi ile değişkenlik gösterebilir. Bu değişkenlerin arasında çocuk sayısı, ailedeki birey sayısı, yaşanılan ya da yaşanılmak istenen ortam yani ev son olarak da bütün bu bireylerin istekleri de vardır. Eşiniz çalışmıyor ise ya da eve düşük ücretli bir gelir sağlıyorsa yaşayacağınız problemler bu duruma göre de değişkenlik gösterebiliyor.

Evlilik iki karşı cins bireyin yaşamlarını birleştirmesi ve bu yaşamın anlayışla sürdürülmesi eylemlerini gerektirir. Sahip olunan bütçeden fazlasını beklemek, borca girmek anlamına geleceğinden ikili ilişki etkilenebilir. Öncelikle iş hayatını bilen ve farkında olan, aylık harcamalarınızı tasarruf ile planlayan eşler ile evlilik olgusu daha elverişli bir düzleme oturur. Kadın ya da erkek istençlerini kısıtlamak durumunda kalabilirler. Bu istençler kısıtlanmadığı ve ortak hareket edildiği takdirde, Ekonomik Şiddet Evlilikleri Bitiriyor bitmese bile yıpranıyor.

 Çocukların Eğitim Ve Sosyal İhtiyaçları Evliliği Nasıl Etkiler?

Öncelikle ekonomik düzeye göre çocuk yapılmalı ve bu çocuk sayısı bu ölçüte göre artırılmalıdır. Çocukların eğitim hayatı için özel kolejlerden olan beklentinizi kendiniz karşılayabilir böylelikle karşılaşacağınız problemin zararlarından en az düzeyde etkilenmiş olursunuz. Derslere yardımcı olmak ve bilişsel gelişimi için çocuklara yardımcı olmak günümüzde çok zor olan uygulamalar değildir. Özellikle çocuğunuza bilinci oturduğu dönemde bütçenin, ekonominin anlayacağı şekilde tanımını yapmanız ve onu bir birey konumuna koymanız ilerde ortaya çıkacak olan istençlerini kısıtlamanızda yardımcı olacaktır. Çünkü çocuk, evliliğin devam etmesi olgusunda önemli bir rol oynar.