Cas Numarasının İşlevi

CAS numarası nedir? CAS kayıt numarası olarak da bilinen bu numaralar polimerler kimyasal bileşikler karşımlar biyolojik dizin ve alaşımlar için hâlihazırda kullanılmakta olan tek tanımlayıcı sayılardır. CAS numaralarını Amerikan Kimya Derneği’nin alt bölümü olan Chemical Abstracst Service bilimsel kaynaklarda tanımlı olan kimyasal bileşikler için verir.

CAS numaraların verilme amacı kimyasal bileşiklerin veri tabanı aramasını kolaylaştırmaktır. Sorgulama cas.org adresinden online olarak yapılabilmektedir.50 Milyon dolayında kaydı barındıran site sürekli güncellenmekte ve eklemeler yapılmaktadır.Aynı zamanda kayıtlı kimyasal maddelerin veri tabanı (CAS registry: CAS kayıt) güncelleştirerek satmaktadır.

cas numarasının işlevi

CAS kayıt numaraları aralarında tire işaretleri ile ayrılan üç bölümden oluşur. İlk bölüm 6 haneli ikinci bölüm 2 üçüncü bölüm de tek haneli bir kontrol rakamından oluşmaktadır. Sayılar verilirken artarak verilir özel bir anlam ifade etmemektedir.

Bir molekülün farklı izomer farklı CAS numarasına sahiptir. Örnek olarak kontrol sayısı son hane nosu çarpı 1 ondan sonra gelen hane çarpı 2 sonra gelen rakam çarpı 3 v.b. olarak devam edip bunların modülü 10’a göre toplamını alarak hesaplama yapılmaktadır.