Borsanın Tarihsel Gelişimini Nereden Öğrenebilirim?

Borsa tarihi aslında ilk pazar ve panayırlara dayanmaktadır. İnsanların birbirleriyle yaptıkları alışverişler zamanla yerini kıymetli madenlerin alım satımına bırakmıştır. Zamanla gelişerek ticari senetlerin alım- satım işlemleri gerçekleşmiştir. Günümüzde ise dijital paralar olan coin sistemlerinin borsaları kurulmaya başlanmıştır.

  1- İlk Borsalar

İlk borsa örneğine 1487 yılında Belçika’da rastlıyoruz. Belçika’ya bağlı olan Anvers’te kurulan ilk borsa 16.yüzyıla gelindiğinde yerinde Amsterdam borsasına bıraktı. Bu borsalarda eşya alım – satımları ile başlayan ilk borsalar zaman ile değerli madenlerin alım – satımına sonrasında ise ticari senetlerin alım – satımına evrilmiştir. Borsa adı Belçika’da Hotel des Bourses otelinin hanının flamasındaki üç tane para keseden gelmektedir. Bu handa toplanan yerli ve yabancı tüccarlar arasında yapılan alım satım işleri sonucunda borsa doğmuştur.

Borsanın Tarihsel Gelişimini Nereden Öğrenebilirim?

  2- Türkiye’de Borsalar

Türkiye’de ise ilk borsalar bankacılık faaliyetleri ile başlamıştır. İstanbul Bankasının kurulması ile ilk borsa faaliyetlerinin temeli atılmıştır. Dersaadet Tahvilat Borsası adı verilen borsa 1866 yılında Osmanlı devletinin borçlu olduğu devletler tarafından kurulmuş. 1906 da çıkan bir tüzük değişikliği ile Esham ve Tahvilat Borsası bu ismi alan borsa Cumhuriyetin ilanından sonra İstanbul Menkul Kıymetler Borsası adını almıştır.

  3-Teknolojik Borsalar

Dünyanın enformasyon çağını yaşaması ile artık borsalar dijital platformlara taşınmaya başladı. Bunların öncülüğünü yapan ise coin borsaları olarak görünüyor. Bitcoin ve alt coinlerinin işlem gördüğü ve dünyaya ünlü birçok dijital borsa sistemi oluştu. Dijital paraların satıldığı bu ortamlar insanlara kolay ve basit bir borsacılık sistemi sunuyor. Geleceğin teknolojisi ve Norveç, Çin, Amerika, Rusya gibi ülkelerin başını çektiği Dijital para sektörü bu günlerde gelişmelere devam ediyor. Bu borsalarda 600’ü geçkin coin işlem görmektedir.