Hizmet Sektörünün Ülkenin Gelişmesinde Önemi Nedir

Hizmet; en genel anlamı ile birinden ya da birilerinden alınan yahut fayda sağlanan iş olarak tabir edilebilir. Kazanılan bu faydayı kişi ya da kişilerin, birey ya da toplum odaklı iştiraklerine de Hizmet Sektörü adı verilir. Hizmet sektörünün ülkenin gelişmesinde önemi hususunu biraz daha irdeleyecek olursak;

Hizmet sektörünü en genel manada iki alt başlıkta toplayabiliriz. Bunlardan ilki Özel diğeri Devlet kaynaklı olarakHizmet Sektörünün Ülkenin Gelişmesinde Önemi Nedir ifade edilebilir. Özel Hizmet Sektörü oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Otelden eğitime eğlenceden sağlığa pek çok alanda hâkimiyeti koşulsuzdur. Elbette ki aynı hizmetleri Devlet kaynaklı kullanmakta mümkündür. İnsan doğası gereği tüketime açık bir varlıktır. Bugün Hizmet sektörü denildiğinde insanların aklında beliren ilk ifadelerden biri yeme içme olabilir.

Hizmet sektörünün ülkenin gelişmesinde önemi ise koşulsuz ekonomi olur. Çünkü ülke ekonomileri hem iç piyasa hem de dış piyasa dengeleri açısından oldukça önem arz etmektedir.

Bir ülkenin ekonomik gücü ne kadar yüksek olursa toplumun refah ve ferah düzeyi de o oranda zengin olur.

Özel Hizmet Sektöründen satın aldığımız her türlü hizmetin bedelini kendi bütçemize göre ayarlamakta ve ödemekteyiz. Mesela bir arkadaş grubu ile herhangi bir eğlence merkezine gittiğimizde alınan hizmetin bedelini cebimizden karşılıyoruz. Yani sosyal varlık olarak hâsıl olan ihtiyaçlarımız için birilerine emek karşılığı para ödüyoruz.

Devlet Sektöründen Hizmeti Ne Karşılığında Alıyoruz?

Pek çok Devlet adına vatandaşına hizmet veren sektör tüm dünya gibi ülkemizde de pek ala mevcuttur. En basiti Eğitim sektörü Sağlık Hizmetleri gibi sıralanabilir. Devlet Hizmetlerini de kazancımıza orantılanan vergiler karşılığında almaktayız. Hizmet sektörü ister özel ister Devlet adı altında olsun fark etmez.

Her iki tesiste öncelikli olarak insana doğaya ve ihtiyaca yönelik kurulmuş sistemlerdir. Hizmet sektörünün gelişmesi ülke ekonomisinin yükselmesi, ekonominin güçlenmesi ise toplumun refahı adına yapılan en büyük ve en değerli yatırımlardır. Bu bağlamda alınan hizmet türü her ne olursa olsun amacı insana hizmettir.