Yerli Üretimde Endüstri

Yerli Üretimde Endüstri

Dünya, endüstri çağında 4. sanayi devrimine girmiştir. Bu devrim ‘Endüstri 4.0′ olarak adlandırılmaktadır. Akıllı üretim çağı da denen bu dönemde dijital teknolojilerin yoğun olarak kullanıldığı, yapay zekanın önem kazandığı bir dönemdir.

Dünya Endüstride Gelinen Nokta

Son birkaç yıl içinde dünya gündeminde tartışılan konuların başında yapay zeka gelmektedir. Yapay zeka ile birlikte akıllı robotların hayatımızın içinde yerini alacağı öngörülmektedir. Üretim ve hizmet sektöründe insanların yerini alacak bu devrimin en büyük etkisi endüstride görülecektir. Endüstride kullanılacak akıllı teknolojiler insanların yapmakta zorlandığı, tehlikeli işlerde en az hata ve en yüksek verimlilikle çalışacak ve böylece olası risklerin önüne geçilmiş olacaktır.Yerli Üretimde Endüstri

Türkiye’nin Endüstride Geldiği Nokta

Türkiye ikinci ve üçüncü endüstri çağını geriden takip olmasına rağmen bahsi geçen dördüncü çağa her sektörde olamasa da girmiş bulunmaktadır. İlaç, savunma, otomotiv ve havacılık vb. sektörlerde akıllı üretim teknolojileri kullanılmaktadır. Özellikle savunma ve havacılık sektörlerinde patentleri ülkemize ait yeni akıllı teknolojilerin üretimlerinin yapıldığını görmekteyiz. TUSİAD gibi birçok dernekler, TTGV gibi birçok vakıf endüstride yeni nesil teknolojilerinin geliştirilmesi için faaliyetler sürdürmektedir.

Türkiye’de endüstriyel üretim 2016 yılının 3. çeyreğine kadar büyüme yönlü gelişme göstermiştir. Ancak bu dönemde yaşanan siyasi çalkantılar bu büyümeyi baltalamış, yerli üretim yüzde 1.8 oranında gerilemiştir. 2017 yılının ilk çeyreğinden itibaren yerli endüstriyel üretim kendini toparlamış ve son çeyrekte yüzde 15.8 oranında büyüme göstermiştir.

Hangi Dönemde Sektörel Alana Önem Verilmiştir?

Sanayi ülke ve insanlar için önemli bir dinamiktir. Ekonomik gelişimin en belirleyici odaklarından birisi, sanayinin gelişmesi ve sektörel çeşitliliğin artırılmasıdır. Dünyada ve ülkemizde çok çeşitli ve bir o kadar ileri sektörler mevcuttur. Türkiye balıkçılık, eğitim, elektrik- elektronik, gıda, hayvancılık, kimya, madencilik, finans, inşaat, sağlık, spor, otomotiv gibi çok çeşitli sektörleri içerisinde barındırır. Bu sektörlerin oluşumu yıllar almış, büyük uğraşlar gerektirmiştir.

Cumhuriyet’in İlk Yılları ve Sanayi

Cumhuriyet kurulduğu yıllarda Türkiye, ilkel bir tarım ülkesi, ham maddesi olan fakat bunu işleyecek ya da ürüne dönüştürecek, ne teknik ne de bilgi birikimi olarak yeterli olmayan bir görüntüye sahipti. Atatürk’ün önderliğinde sanayi atılımı gerçekleşmiş, İzmir İktisat Kongresi kararları alınmış, sanayide sektörler oluşturma girişimi başlamış, hatta havacılık sektörü oluşturularak Türkiye kendi uçağını üretebilen beşinci ülke olmuştur. Bu tür bir gelişim nasıl bir fikrin ya da programın ürünü olabilir? Başka bir soruyla, hangi dönemde sektörel alana önem verilmiştir? Küçük bir tarım toplumu, sanayi toplumu olma yolunda nasıl emin adımlarla yürüyecek hale geldi?

Sektörlerin Kurulması

Sektörler genel olarak ihtiyaca ve ham madde temin edilebilirliğine bakılarak oluşturulur. Ülkemizde demir çelik, cam ve inşaat gibi sektörler hızla gelişmiş, bunların yanında otomotiv ve havacılık sektörü de gelişim sürecini başlatmıştır. Çünkü bir sektör diğerinin ham madde kaynağı olabilmektedir. Sektörler nasıl oluşur sorusu buradan cevap bulmaya başlamıştır. Demir çelik sektörünün gelişmesi, madencilik sektöründen elde edilen ham maddenin işlenmesine olanak sağlar, işlenen ham madde de gemicilik, uçak ya da otomotiv gibi sektörlerde kullanılarak o sektörün gelişmesini sağlar. Bu şekliyle sektörler kendi gelişim süreçlerinin doğallığında oluşabilmektedir. Diğer bir yöntem de, belirli bir program ve hedef konulması, bu doğrultuda da sektörlerin inşa edilmesi, oluşturulmasıdır. Bahsettiğimiz bu konu, hangi dönemde hangi sektöre önem verilir sorusunun da cevabıdır aslında.